2018 m. kovo 17 d. šeštadienis 21:58
Paieška
Apie mus Dokumentai Renginiai Žiniasklaida Žemėlapiai
Projektas "Architektūros parkas"
Partneriai
Istorija
Kontaktai
 
Naujienų prenumerata

„Architektūros parkas” -  tai didžiausias konversijos projektas Vilniuje, kurio tikslas - iš istorinių Paplaujos ir Markučių teritorijų, esančių tarp Vilnios upės, Maironio g., Subačiaus g. ir Pavilnio g.,  (AB „Vilniaus Kailiai“, AB „Skaiteks“, UAB „Audėjas“, UAB „Markučiai“ ir kt.) iškelti pramonės įmones ir integruoti šią teritoriją į miesto centrą, paverčiant ją darniu gyvenamuoju rajonu, turinčiu darbo vietas, kultūrinį gyvenimą, socialinę infrastruktūrą, aktyvią daugiasluoksnę bendruomenę.


Projekto "Architektūros parkas" teritorija

"Architektūros parko" teritorijos vystymosi istorinė eiga

Inicijuoti tarp Vilniaus senamiesčio ir Pavilnių parko plytinčios apie 78 ha teritorijos pertvarkymo projektą paskatino ryškus kontrastas tarp vietovės turtingos architektūrinės aplinkos ir jos dabartinio sunykimo: ši sostinės dalis yra įsikūrusi ypač patrauklioje istorinėje ir gamtinėje aplinkoje, į kurią anksčiau harmoningai įsiliejo čia buvę pastatai, atspindėję įvairių istorinių laikotarpių urbanistinį stilių. Dominuojanti urbanistinės kompozicijos ypatybė – išskirtinė gamtinė aplinka, kurios pagrindas – upė Vilnia. Ji buvo pagrindinis veiksnys, įtakojęs visų aplink ją buvusių istorinių priemiesčių vystimosi ypatumus, struktūrą, tūrinę erdvę ir net istorines jų išlikimo ar praradimo galimybes. Tačiau šiandien teritorija, kurios dalis priklauso Vilniaus senamiesčiui, šiuo metu yra ne tik praradusi darną su gamtine aplinka, bet ir anksčiau turėtą architektūrinį vientisumą, ryšius su miesto gyvenimu.
 
Teritorijos funkciją ir išvaizdą iš esmės pakeitė daugiau nei penkiasdešimt metų trukęs sovietmetis: po Antrojo Pasaulinio karo miesto dalyje tarp Senamiesčio ir Belmonto miško sparčiai kūrėsi industrinė zona, o joje kylantys stambių pramonės įmonių pastatai (matavimo prietaisų, betono ir kiti) nesiderino su vietovės gamtine aplinka ir neatitiko istoriškai susiformavusių architektūrinių jos bruožų. Po nepriklausomybės atkūrimo industrinės gamybos apimtys sumažėjo, kai kurie fabrikai užsidarė, o didesnė šios teritorijos dalis buvo apleista (daugiau - skyrelyje "Istorija").

Projekto "Architektūros parkas" principai

Buvusių pramonės teritorijų atnaujinimas ir sutvarkymas yra tvariau, nei naujos infrastruktūros priemiesčiuose kūrimas. Tuštėjant miestų centrams, didėjant socialinei atskirčiai, regeneracijos projektai viduriniosios klasės atstovus skatina grįžti į miestų centrus. Teritorijos pertvarkymas turėtų būti tvarus, ekonomiškas ir integruotas į esamas miesto socialines, kultūrines ir ekonomines struktūras.

Projekto vykdymas, koordinavimas ir finansavimas

Didelių teritorijų regeneravimas yra ilgas ir sudėtingas projektas, reikalaujantis bendrų viešojo ir privataus sektorių pastangų. Projektas "Architektūros parkas" yra unikalus kaip pirmasis didelės apimties viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdys Lietuvoje. Koordinuojant Vilniaus miesto savivaldybei, prie projekto įgyvendinimo prisidėti ketina privačios nekilnojamojo turto kompanijos (daugiau - skyrelyje "Partneriai"). Projekto realizavimo išlaidas miestas ir privatūs invesuotojai dalinsis pagal susitarimą: miestas prisidės prie infrastruktūros įrengimo, taip pat investuotojams taikys tam tikras lengvatas (daugiau - skyrelyje "Sutartys, protokolai").

Projekto sprendiniai

Urbanistiniai-architektūriniai sprendiniai

Pagal Vilniaus miesto tarybos patvirtintą projekto „Architektūros parkas“ urbanistinę koncepciją, teritorijoje numatyta pastatyti gyvenamųjų namų, biurų, įkurti parduotuvių, jaukių kavinių ir restoranų, menui eksponuoti skirtų erdvių, įrengti skverų, sukurti laisvalaikio zonų šeimoms ir kt. (daugiau - skyrelyje "Sprendiniai")

Nekilnojamasis kultūros paveldas ir teritorijos konversija

Vilniaus miesto savivaldybės prašymu buvusios „Skaiteks“ gamyklos teritorijos detaliojo plano ir projektinių pasiūlymų vertinimą atliko Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos ICOMOS – patariamosios UNESCO organizacijos – Lietuvos nacionalinis komitetas. „Detaliajame plane matomos pastangos užstatymą darniai įrašyti į kraštovaizdį ir atkartoti senamiesčiui būdingus urbanistinės struktūros formavimo principus. Plano kryptis – buvusios gamybinės zonos konversija į gyvenamąją ir komercinę – atitinka bendrojo plano ir senamiesčio regeneravimo projekto nuostatas. Detaliojo plano sprendiniai iš esmės atitinka pagrindines šios Vilniaus senamiesčio dalies tvarkymo gaires”, – teigiama ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto specialiai šiam projektui įvertinti sukurtos paveldosaugos darbo grupės išvadose (daugiau - skyrelyje "Sutartys, protokolai").

Projekto "Architektūros parkas" eiga

Pirmasis konversijos etapas - buvusios 'Skaiteks" gamyklos teritorijos pertvarkymas, kurį kartu su Vilniaus miesto savivaldybe vykdys kompanijos "PST investicijos" bendrovė "Naujasis Užupis". Konversijos projektui parengti bendrovė pasitelkė 7 architektų grupes (UAB “Architektūros estetikos studija”, UAB “Eventus Pro”, R.Paleko arch studija, UAB “Architektūros linija”, IĮ “T.Balčiūno architektūros biuras”, Kančo studija, UAB ”Ambraso architektų biuras”), kurias atsirinko vidinio konkurso būdu. Šiuo metu patvirtintas teritorijos detalusis planas, infrastruktūros plėtros sutartis.

"Paplaujos kvartalo" (buv. "Skaiteks" gamykla) konversijos architektūriniai pasiūlymai

 

 

 

 

 

A.Kančo studija

Kančo studija (pdf)

 R.Paleko ARCH studija

Paleko arch studija (pdf)

 Ambraso architektų biuras

Ambraso architektų biuras (pdf)

 Architektūros estetikos studija

Arches (pdf)

 

Eventus Pro

Eventus Pro (pdf)

 

T.Balčiūnas

 T. Balčiūno architektūros biuras (pdf)

 

Architektūros linija

 Architektūros linija (pdf)

 

 

Projekto pristatymas:

Architektūros parkas - inovatyvus urbanistinio projekto valdymas (R.Matonienė, 2012 gegužė)

Park of architecture - inovative urban management (R.Matonienė, 2011)


Mūsų rėmėjai ir partneriai

Vilniaus miesto savivaldybė

Viešieji partneriai

 

Projekto iniciatorius

Privatūs partneriai